Ju fler desto bättre, bli vår funktionär!

Vill du vara med som funktionär på loppet i Göteborg den 16 september? Eller har du någon idé på aktivitet som du kan hjälpa till med?

Hör av dig till oss om du vill vara med och hjälpa till! Skriv funktionär i ämnesraden.