Träning som stärker kropp, själ och psyke!

I år kommer även en viss del av överskottet att gå direkt till cancerdrabbade i form av vår satsning Kick-ass Friend.
Med Kick-ass Friend vill vi hjälpa de som varit eller är drabbade av cancer med olika träningsformer.

 

Att överleva cancer eller att gå på behandling kräver inte bara ett enormt mod, det kräver också en mental styrka som är svår att uppbåda själv. Med träning stärker vi både kropp, själ och psyke.

 

Eftersom det inte erbjuds någon form av träning för drabbade eller för de som är klara med behandlingen, vill vi finnas där med hjälp, stöd och träning.